Tidslinje

1971
 • ET NYT GYMNASIUM SER DAGENS LYS I VIBORG

  “Solen skinnede fra en skyfri himmel mandag d. 9. august 1971 om formiddagen – i hvert fald i Overlund.” Således erindrer gymnasiets første rektor, Niels Jørgen Pedersen, første dag hvor skolen modtog sine første elever i låne lokaler på Overlund Skole. 12 ansatte, dvs. en rektor, en sekretær og 10 lærere og ikke mindst 96 […]

 • NIELS JØRGEN PEDERSEN, REKTOR 1971-1995

  I 1971 blev Niels Jørgen Pedersen landets yngste rektor for det dengang nye Viborg Amtsgymnasium og HF. Her følger Jens Hæstrup og Lars Heidemanns nekrolog over Niels Jørgen Pedersen, som blev bragt i Viborgs Stifts Folkeblad d. 3. november 2020. Forhenværende rektor på Viborgs Amtsgymnasium og HF Niels Jørgen Pedersen sov stille ind den 27 oktober, 87 […]

 • 1973 ETABLERING AF SKOLEFORSAMLING

  Lærerrådet og rektor beslutter sammen med eleverne, at man som det eneste gymnasium i landet opretter en skoleforsamling, hvor alle på skolen kunne deltage. Skoleforsamlingen fik overdraget en række beslutningskompetencer, som tidligere lå hos rektor, lærerråd og samarbejdsudvalget. Ud over beslutninger om budget og ansættelse/afskedigelse kunne skoleforsamlingen træffe beslutninger i næste alle sager, som angik […]

 • VIBORG AMTSGYMNASIUM SLÅR DØRENE OP PÅ SKALDEHØJVEJ

  I perioden 1973-74 bygges Viborg Amtsgymnasium på Skaldehøjvej, og gymnasiet rykker officielt ind i den nye domicil med skolestarten i august 1974. Arkitektfirmaet bag byggeriet er Friis og Moltke og i et særtryk fra “Arkitektur 3-1975” beskrives det gymnasium således: “Materialerne er robuste og grove, lyset kommer oppefra. Udgangspunktet er enkelthed, men enkeltheden overspilles i […]

 • VAG-BUSSEN

  Bussen på VAG i jubilæumsskriftet 1971-1996

 • ELEVRÅDET PÅ VG OPRETTES

  Elevforsamlingen på VG opretter et elevråd som modvægt til lærerrådet, idet eleverne “…ofte har følt at lærerne har stået stærkere end os, idet de gennem lærerrådet har mulighed for at få opbakning til deres synspunkter…”.

 • RUSTENBORG TIDENDE – SAMMENHÆNGEN MELLEM TØJ OG MENINGER

  I skolebladet “Rustenborg tidende”, som siden 1974 har været talerør for eleverne på VG, går ofte en heftig politisk debat. I november 1981 skriver “nogen sutter”: “Vi mener det er for sårligt, at udviklingen her på VAG er gået i den retning, at der drages paralleller mellem ens påklædning og politiske meninger. […] Der er […]

 • 10 ÅRS JUBILÆUM MED LÆRERREVY OG GRAND PRIX

  Se artikel i større format her.

 • FORSØG MED DATALÆRE

  Allerede i 1983/84 begynder VG et forsøg med datalære, og i 1981 erstattes skolens datamat fra 1973 med en ny højmoderne RC-700.

 • VG ERKLÆRER SIG FOR ATOMVÅBENFRI ZONE

  Med et brev til amtet erklærer skoleforsamlingen på VG sig for atomvåbenfri zone. Samtidig sender man et brev med krav om nedrustning til den amerikanske ambassade. Amtet svarer aldrig, men den 30. November 1983 svarer den amerikanske ambassade og udtrykker bekymring for den sovjetiske oprustning. Se: Brev fra ambassaden

9. august 19719. august 197122. Februar 197312. august 19748. august 197610. Maj 19791. November 1981marts 12, 198213. August 198311. November 1983
2021