13. August 1983 - FORSØG MED DATALÆRE

Allerede i 1983/84 begynder VG et forsøg med datalære, og i 1981 erstattes skolens datamat fra 1973 med en ny højmoderne RC-700.