15. August 1994 - FORSØG MED INTERNATIONALT COMPUTERSTYRET ELEVKOMMUNIKATION

På VG sprudler lysten til at forsøge sig med nye undervisningsformer og ny teknologi i 90’erne. I 1994 deltager VG sammen med skoler fra Irland, Tyskland, England, Frankrig og Belgien i et meget tidligt forsøg med international elevkommunikation over nettet. I ansøgningen til amtet står følgende om forsøgets formål:

“Det er af afgørende betydning, at gymnasiets lærere og elever bliver i stand til smidigt og effektivt at tilpasse sig den meget hurtige udvikling på den internationale edb-kommunikations område.”