31. Oktober 1991 - MÅLSÆTNINGSDEBAT OG NYE MÅL FOR SKOLEN

På bestyrelsens anmodning igangsættes i lærerrådet en debat om Viborg Amtgymnasiums mål for skolen. Følgende mål bliver besluttet:

  1. I løbet af gymnasiet gennemgår de fleste elever en udvikling fra teenager til voksen. Vi betragter det som væsentligt, at eleverne får de optimale muligheder for at gennemgå denne udvikling. Vi vil i undervisningen prøve at udnytte de muligheder, denne udvikling giver, acceptere at denne proces af og til kan skabe blokeringer for skolearbejdet, og hjælpe eleverne til, at disse blive så kortvarige som muligt.
  2. De fleste elever starter i gymnasiet med megen selvtillid, men oplever i løbet af gymnasietiden grænserne for deres egne evner. Vi vil bestræbe os på, at eleverne lærer at erkende deres egne evner, således at de efter studentereksamen kan træffe et fornuftigt uddannelsesvalg. Vi vil ligeledes bestræbe os på, at eleverne i denne selverkendelsesproces bevarer selvtilliden.
  3. Vor skole er intellektuel. Vi betragter dette som en styrke, men vil bestræbe os på, at eleverne erkender, at der hører mere med til en tilværelsesforståelse. Vi vil bestræbe os på, at eleverne kommer til at udvikle egne kreative evner og modtage kunstneriske oplevelser.
  4. Vores skole er præget af, at vi ofte beskæftiger os med teoretiske emner på et for eleverne højt plan. Vi vil bestræbe os på, at eleverne føler, at det er spændende at erhverve sig viden, at erkende sammenhænge og årsagsforbindelser, og derved bedre forstå den verden, de lever i.
  5. Vores skoleform fremmer individualisme. Vi betragter dette som noget positivt, men vil bestræbe os på, at det ikke udvikler sig til egoisme. Vi vil bestræbe os på at lære eleverne, at åbenhed og evne til samarbejde er positive egenskaber, både når det gælder arbejde med at forstå sig selv og sin omverden, og når det gælder tilværelsen som borger og menneske i samfundet.
  6. Vores skoleform kan fremme autoritetstro. Vi vil bestræbe os på at lære eleverne en kritisk holding til autoriteter, give dem en erkendelse af, at problemer kan løses af demokratisk vej og, at enhver kan og bør være med i den demokratiske beslutningsproces.