9. August 1999 - FORSØG MED TVÆRFAGLIG GRUPPEEKSAMEN PÅ HF

I 1999 indledes der på VG i samarbejde med undervisningsministeriet et forsøg med tværfaglige projektopgaver i historie/religion/samfundsfag og biologi/geografi på HF. Projektopgaven forsvares ved en mundtlig gruppeeksamen. Mange af tankerne fra disse forsøg bliver en del af gymnasiereformen fra 2005, hvor tværfaglige samarbejdsfag KS (Historie, religion og samfundsfag) og NF (Biologi, kemi, Naturgeografi) bliver en del af fagrække på HF.