22. Februar 1973 - 1973 ETABLERING AF SKOLEFORSAMLING

Lærerrådet og rektor beslutter sammen med eleverne, at man som det eneste gymnasium i landet opretter en skoleforsamling, hvor alle på skolen kunne deltage. Skoleforsamlingen fik overdraget en række beslutningskompetencer, som tidligere lå hos rektor, lærerråd og samarbejdsudvalget. Ud over beslutninger om budget og ansættelse/afskedigelse kunne skoleforsamlingen træffe beslutninger i næste alle sager, som angik skolens drift.