9. august 1971 - ET NYT GYMNASIUM SER DAGENS LYS I VIBORG

“Solen skinnede fra en skyfri himmel mandag d. 9. august 1971 om formiddagen – i hvert fald i Overlund.” Således erindrer gymnasiets første rektor, Niels Jørgen Pedersen, første dag hvor skolen modtog sine første elever i låne lokaler på Overlund Skole. 12 ansatte, dvs. en rektor, en sekretær og 10 lærere og ikke mindst 96 nye elever tog den dag hul på skolens nu 50 årige historie.