11. November 1983 - VG ERKLÆRER SIG FOR ATOMVÅBENFRI ZONE

Med et brev til amtet erklærer skoleforsamlingen på VG sig for atomvåbenfri zone. Samtidig sender man et brev med krav om nedrustning til den amerikanske ambassade. Amtet svarer aldrig, men den 30. November 1983 svarer den amerikanske ambassade og udtrykker bekymring for den sovjetiske oprustning.

Se: Brev fra ambassaden