7. februar 2014 - FØRSTE SKRIDT MOD FAGPAKKESTRUKTUREN PÅ HF

[/video]

På HF-uddannelsen er der inden den nye reform i 2017 allerede gang i fagpakketankegangen i 2014. FORCE-fagpakken har et samarbejde med bl.a. Idrætshøjskolen i Viborg, hvor FORCE-eleverne får prøvet grænser af, og hvor man allerede arbejder med den tætte integration af teori og praksis i fagene. Samarbejderne fortsætter i den nye fagpakkestruktur, i form af projekt- og praktikperioder, som er en del af den nuværende HF-uddannelse.